Categorie: Overig

Prettige feestdagen en een goed 2017!

Carola van Andel
Namens alle auteurs van Onteigeningsblog.nl prettige feestdagen en een goed 2017 gewenst!
- gedoogplicht / grondbeleid

Verslag slotbijeenkomst vastgoedprogramma Ruimte voor de Rivier

Carola van Andel
Verslag afsluitende bijeenkomst plaats van het vastgoedprogramma Ruimte voor de Rivier op 13 oktober 2016 op Slot Loevestein.
- minnelijk overleg

Afgebroken onderhandelingen: wanneer schadeplichtig?

Carola van Andel
Arrest gerechtshof Den Bosch procedure tussen gemeente Maastricht en projectontwikkelaar: lijn Hoge Raad afgebroken onderhandelingen blijft actueel.
- minnelijk overleg

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn

Carola van Andel
Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen. Minister Kamp heeft recent hierover enkele Kamervragen beantwoord.

Triatlon voor Duchenne groot succes!

Carola van Andel
De Duchenne triatlon heeft een bedrag van circa € 30.000 opgeleverd, met een tweede plek voor het onteigeningsteam van Nysingh!

Deelname team onteigeningsrecht aan Duchenne triatlon

Jessica de Roos
Team onteigeningsrecht Nysingh neemt deel aan de Duchenne triatlon op 10 september a.s. om geld bijeen te brengen voor de stichting Duchenne Parent Project.