Categorie: Overig

Jaaroverzicht 2017

/
Bedankt voor een mooi jaar! Fijne feestdagen gewenst en de beste wensen voor in 2018!

Private partij en onteigening

/
Veel kritiek aanbeveling Rli mogelijkheid onteigening door private partijen. Door VNG gewenste zorgvuldigheid ook nu geboden in fase onderhandeling.

De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

/
Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit instrument om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Naar verwachting zal wederom een verschuiving gaan plaatsvinden in het soort procedures dat hierover gevoerd wordt.

Is tuchtrecht NRvT ook van toepassing op lid schadecommissie?

/
Op 10 mei jl. heeft de Stichting Tuchtrechtspraak van de Stichting…

Plankostenscan treedt 1 april 2017 in werking

/
Ministeriële regeling met maximum voor bepaalde via het exploitatieplan te verhalen plankosten gepubliceerd en treedt binnenkort in werking.

Voorwaardelijke pachtontbinding Hedwigepolder

/
De Cloedt wil zelf zorgdragen voor de ontpoldering van zijn gronden in de Hertogin Hedwigepolder en verzet zich daarom met een beroep op zelfrealisatie tegen onteigening. Tegen die achtergrond heeft De Cloedt ontbinding van de pacht gevorderd. De rechtbank had die vordering eerder afgewezen, maar het hof ziet wel ruimte voor voorwaardelijke pachtontbinding.

Prettige feestdagen en een goed 2017!

/
Namens alle auteurs van Onteigeningsblog.nl prettige feestdagen en een goed 2017 gewenst!

Verslag slotbijeenkomst vastgoedprogramma Ruimte voor de Rivier

/
Verslag afsluitende bijeenkomst plaats van het vastgoedprogramma Ruimte voor de Rivier op 13 oktober 2016 op Slot Loevestein.

Afgebroken onderhandelingen: wanneer schadeplichtig?

/
Arrest gerechtshof Den Bosch procedure tussen gemeente Maastricht en projectontwikkelaar: lijn Hoge Raad afgebroken onderhandelingen blijft actueel.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn

/
Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen. Minister Kamp heeft recent hierover enkele Kamervragen beantwoord.