Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

13 zoekresultaten voor: webinar

4

Grondverkoop door overheden: alle gegadigden een gelijke kans

Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, zo oordeelde de Hoge Raad in een baanbrekend arrest. Meer weten over de gevolgen voor de dagelijkse praktijk? Lees het op onteigeningsblog.nl en geef u op voor het webinar.

6

Online cursus ‘Actualiteiten Grondverwerving’

Ook dit jaar organiseren we weer de cursus ‘Actualiteiten grondverwerving’. Vanwege corona niet op locatie in Hoogeveen, Eindhoven en Utrecht, maar online. Wij praten u graag bij over de relevante ontwikkelingen, zoals recente Koninklijke Besluiten, jurisprudentie over schadeloosstelling en gedoogplichten en andere interessante actualiteiten.

7

Online seminar Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Op dinsdag 26 maart a.s. van 11:00 tot 12:00 uur vindt het online seminar plaats over onwinbare bodembestanddelen bij onteigening. Bas ten Kate praat u graag bij. Onwinbare bodembestanddelen Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel wordt veroorzaakt […]

10

Online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

Op 29 november 2018 van 11:00 – 12.00 uur vindt het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen plaats. Het betreft het eerste online seminar in de nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken. Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol? Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit eerste online seminar aan bod.