Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

14 zoekresultaten voor: waardevermindering

7

Volledige schadeloosstelling bij gedoogplicht BP omvat ook planschade

Bij oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) moet de schade die door de aanleg en instandhouding van het werk wordt geleden volledig worden vergoed. De Hoge Raad beslist in zijn arrest van 21 juni 2019 dat ook planschade onder deze volledige schadeloosstelling valt en schept met dit arrest duidelijkheid over de verhouding tussen schadeloosstelling op grond van de BP en planschadevergoeding op grond van artikel 6.1 e.v. Wro. De Hoge Raad vernietigt hiermee het (opmerkelijke) arrest van het gerechtshof Den Haag van 23 januari 2018, waarover Jessica de Roos eerder al kritisch schreef op dit blog.

10

Kennismiddag ‘Schadevergoeding bij spoorprojecten’

Donderdag 18 april 2019 vindt de kennismiddag ‘Schadevergoeding bij spoorprojecten’ plaats, georganiseerd door Stichting Register DOBS. Programma In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) staat ProRail voor de uitdaging om het bestaande spoor geschikt te maken voor hoogfrequent spoorvervoer. Voor Zuid-Nederland zal dit leiden tot een ingrijpende aanpassing van het spoor rondom (en […]